bəhlul

bəhlul
ə. ərəb əsatirində xəlifə Harunərrəşidin zamanında yaşayıb (bəziləri onu Harunərrəşidin qardaşı sayırlar) özünü dəliliyə vurmuş alimin adı olub, sonralar ümumiləşərək «ayıq, sayıq», «dərrakəli», yaxud «təlxək, oyunbaz» mənalarında işlədilmişdir. Bəhluli-danəndə bilici Bəhlul

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • məhlul — ə. 1) həll olunmuş; 2) əridilmiş; 3) təhlil olunmuş; 4) qarışıq, qatışıq; 5) varisi olmayan ölmüş adamın vəqfə çatan mirası; 6) kimyada: müxtəlif tərkibli (maye haqqında) …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • məhlul — is. <ər.> Bərk və ya duru maddənin suda və ya başqa bir mayedə həll olunması nəticəsində alınan eynicinsli duru maddə. Dərman məhlulu. Marqanes məhlulu. // Müxtəlif maddələrin yekcins, xəmirə oxşar qatışığı. Əhəng məhlulu. – Aydın xüsusi… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Бахлулзаде, Саттар Бахлул оглы — Саттар Бахлулзаде азерб. Səttar Bəhlul oğlu Bəhlulzadə …   Википедия

  • Бахлулзаде — Бахлулзаде, Саттар Бахлул оглы Саттар Бахлулзаде азерб. Səttar Bəhlul oğlu Bəhlulzadə …   Википедия

  • Юсифов, Юсиф Бахлул оглы — В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Юсифов. Юсиф Бахлул оглы Юсифов азерб. Yusif Bəhlul oğlu Yusifov …   Википедия

  • Саттар Бахлулзаде — Саттар Бахлул оглы Бахлулзаде Дата рождения: 15 декабря 1909 Место рождения: Баку, с. Амирджан Дата смерти: 14 октября 1974 Место смерти: Москва, Россия Национа …   Википедия

  • Каграманов, Надир Фаррух оглы — В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Каграманов. Надир Фаррух оглу Каграманов Nadir Fərrux oğlu Qəhrəmanov Дата рождения: 24 мая 1945(1945 05 24) (67 лет) Место рождения …   Википедия

  • balata — I (Qazax) dəri aşılamaq üçün kül, kəpək və duzun qarışığından düzəldilən xüsusi məhlul. – Balata qayır aşdıyax dəriyi; – Dəriyi balatıya qoymuşdum, indi götürüf tükünü təmizdiyəjəm II (Tərtər) xəmir mayası. – Balatanı ma: gəti, a:z, xamır qatajam …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • əngirəş — (Oğuz) əhəng və kirəcin qarışığından düzəldilən məhlul. – Barı əngirəşnən hörülür …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • şirə — I (Kürdəmir, Mingəçevir, Şamaxı, Şəki) evin divarlarını və torpaq döşəməsini ağartmaq üçün xüsusi gildən hazırlanmış məhlul. – Şirə qə:rmişəm, öyü şirəliycam (Şəki) II (Zəngilan) çay kənarlarında qumluqdan süzülüb axan duru su. – Söyüddükdən… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”